על גיבוש זהות טריטוריאלית: לאומיות ומרחב בקרב מהגרים בלוד

חיים יעקובי, ארז צפדיה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בתהליכי גיבושה של זהות טריטוריאלית בקרב מהגרים רוסים בעיר לוד. המחברים בוחנים את המדיניות החברתית כלפי "ערים מעורבות", ובעיקר את מה שמכונה "הנדסה דמוגרפית" ואת הקשר בין זיקה אתנית, זיקה לאומית ותחושת בעלות על המרחב. הם מתמקדים, בין השאר, ביחס בין המדיניות הפוליטית ל"כוחות השוק". בניגוד לרעיון שכוחות השוק הם עצמאיים ומסוגלים לנטרל פוליטיקה אתנוקרטית, המחברים מראים שכוחות השוק תואמים להפליא למדיניות האתנו-לאומית שהמדינה מפעילה. כן מצביע המאמר על הזיקה בין תהליכי הפרטת הקרקעות והתכנון לבין "האינטרס הלאומי", מעין שיתוף פעולה בין הון לשלטון
Original languageHebrew
Pages (from-to)45-71
Number of pages27
Journalתיאוריה וביקורת
Volume24
StatePublished - 2004

Cite this