על הזכות לעיר: (אי)-תכנון ומחאה מרחבית בעיר המעורבת לוד

חיים יעקובי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במאמר זה המחבר מצביע על מרכזיות עוצמתו של ה"היגיון האתני" בעיצוב המציאות העירונית בלוד. אותו היגיון, כפי שהוא טוען, הוא גם זה שעומד בבסיס ייצור המרחב העירוני בלוד ובשעתוק של יחסי הכוחות בין קבוצת המיעוט הערבית לקבוצת הרוב היהודית. לפיכך, באופן מפורט יותר, הוא בוחן את הממד האידיאולוגי העומד בבסיס הפרקטיקות התכנוניות בעיר המעורבת לוד, הבא לידי ביטוי במה שהוא מגדיר מדיניות אי תכנון המבקשת לשלוט, לעתים בגלוי ולעתים בסמוי בשמירת ה"מאזן הדמוגרפי" בעיר. אל מול מנגנוני השליטה הגלויים והנסתרים, ייצורו של המרחב אינו תוצר מוחלט של תהליך "חד סטרי" שחיי היומיום נשמעים בו ליחסי הכוחות. ייצורו של המרחב מושפע גם מתגובתם של תושבי העיר הערבים, בעיקר בממד הפרטי, אותה מחאה "קטנה" החושפת את הסדקים הקיימים בשאיפתה של קבוצת הרוב לשליטה דמוגרפית, מרחבית ותודעתית במרחב העירוני. מחאה זו חורגת מן החלוקה הדיכוטומיה של התנגדות ואי התנגדות ומבטאת "מבוך של טקטיקות ואסטרטגיות אוטונומיות זעירות ואישיות, שסותרות ומטות את העובדות הגלויות לעין של שליטה כוללת". במאמר זה המחבר מתמקד בחקר שני אירועים: הראשון עוסק בתכנונו ובביצועו של פרויקט "פינוי בינוי" של תושבי שכונת הרכבת הערבים; השני מנתח את תהליכי התכנון של שכונת פרדס שניר שבה נבנו במשך העשורים האחרונים כ-1,000 יחידות מגורים ללא היתר. על אף השוני הרב ביניהם מאפשרים שני המקרים התבוננות ביקורתית על תהליכי ייצור המרחב העירוני המעורב, שמטבע הדברים מושפע מן המרחב הפוליטי. אך בטרם הצגת תהליכי ייצור המרחב הנובעים מתוך ההקשר החברתי פוליטי הישראלי, המחבר משרטט קווים מנחים ומשעינם על גוף הידע התיאורטי הקיים, המבקש לנסח את יחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים לבין ההוויה העירונית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעיר ישראלית או עיר בישראל?
Editorsטובי פנסטר, חיים פנסטר
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Pages78-109
Number of pages32
ISBN (Print)9650203524
StatePublished - 2006

Cite this