על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים: השפעת הדת על פילנתרופיה והתנדבות

חגי כץ, דבי חסקי-לונטל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

היבטים שונים של הדת יכולים להיות קשורים להתנהגות פילנתרופית של אדם, ובפרט לנטייתו לתרום זמן וכסף לחברה. מחקרים קודמים הצביעו על קשר חיובי בין רמת דתיותו של אדם, כמו גם שייכותו לקבוצות דתיות והשתתפות בפעילות דתית, לבין נטיותיו לפעילות פילנתרופית. הסברים תיאורטיים לקשר זה נעוצים בתיאוריות סוציולוגיות של נורמות קולקטיביות, ערכים ואתוס, ורישות חברתי. המחקר בוחן את הקשר בין דת לבין פעילות פילנתרופית (התנדבות או תרומה) פורמלית או בלתי-פורמלית. לשם כך נערך סקר טלפוני בקרב 1,000 בתי אב באוכלוסיה היהודית. מממצאי הסקר נמצא כי בעוד הטענה הכוללת בדבר זיקה חיובית בין דתיות לפילנתרופיה עודנה תקפה, יש מקום לבחון את הגורמים המשפיעים על התנהגות פילנתרופית ביתר פירוט. דפוסים שונים של התנהגות פילנתרופית מוסברים על-ידי שילובים שונים של דתיות, הכנסה ומצב משפחתי, ואין להתייחס באופן מכליל יתר על המידה לתרומות ולהתנדבות במסגרות פורמליות ובמסגרות בלתי-פורמליות. יחד עם זאת, נמצא כי בעוד שלמשתנים סוציו-דמוגרפיים נוספים יש השפעה על הנטייה להתנהגות פילנתרופית, לא נמצאו אינטראקציות בין השפעתם לבין השפעת רמת הדתיות על הפילנתרופיה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)51-71
Number of pages21
Journalחברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל
Volume2
Issue number1
StatePublished - 2008

Cite this