על התפתחות מנהיגים: מחקר השוואתי בין מנהיגים ללא-מנהיגים

קארין אמית, מיכה פופר, ראובן גל, תמר ממן, אלון ליסק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר על התפתחותם של מנהיגים הוא דל ומצומצם. מרבית הידע שברשותנו בתחום זה הוא מתוך ביוגרפיות ומחקרי רטרוספקטיבה מעטים, המבוססים בעיקר על זיכרונות של מנהיגים בולטים. העדר מחקר על התפתחותם של מנהיגים בולט עוד יותר ככל שמדובר במנהיגים שאינם מפורסמים, כלומר מנהיגים בקהילה, מנהיגים בארגונים, מפקדים בצבא ופרטים בתפקידי מנהיגות בהקשרים חברתיים וארגוניים יום-יומיים – אנשים שאפשר לכנותם "מנהיגים בחיי יום-יום". המחקר המוצג כאן עוסק בהתפתחותם של מנהיגים בחיי יום-יום והוא מבוסס על ההנחה שתהליך התפתחותם של מנהיגים אלה הוא ייחודי. נעשתה השוואה בין 50 חיילים שמפקדיהם ועמיתיהם למחלקה רואים בהם מנהיגים ובין 30 חיילים שלפי מפקדיהם ועמיתיהם הם אינם מנהיגים. חיילים אלה נבחרו מתוך מדגם של 286 חיילים. הממצאים מורים על הבדלים בין מנהיגים ללא-מנהיגים בסוג היחסים בבית, בציפיות שהועברו במשפחה, בחשיפה לדמויות מנהיגותיות, בהתנסויות בתפקידי מנהיגות ובמידת הפתיחות להתנסויות. המשמעויות של ממצאי מחקר זה לגיבוש תאוריה על התפתחות מנהיגים נדונות במאמר (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)464-488
Number of pages25
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume45
Issue number3
StatePublished - 2008

Cite this