על סף הגאולה: סיפור המעברה - דור ראשון ושני

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

על סף הגאולה הוא דיון חלוצי מרתק בסיפור קליטתם של העולים מארצות ערב בשנות "העלייה הגדולה" (1953-1948) כפי שהוא מעוצב ביצירות הספרות שכתבו בני היישוב הוותיק והעולים עצמם. סיפורן של המעברות ושל שכונות המצוקה שנוצרו בעקבותיהן נדחק שנים רבות אל שולי המחקר וביקורת הספרות, כשם שתושביהן נדחקו אל שולי התודעה הציבורית. בתיה שמעוני בוחנת את הפער הקבוע שבין חזון הגאולה הציוני לבין העמידה הנצחית על הסף של ה"אחרים", "אחינו המזרחים". היא משרטטת את גבולותיו ואת מאפייניו המובהקים של הפער הזה בקבוצה גדולה של יצירות שנכתבו בארץ למן שנות החמישים ועד ימינו. על סף הגאולה - סיפור המעברה: דור ראשון ושני שתפו אותי לראשונה מתוארים כאן קווי המתאר של המעגל הקיומי שתחילתו במעברה וסופו בשכונת המצוקה, באמצעות שימוש בקטגוריות מרחביות סמליות ומעקב אחר מוטיבים חוזרים ביצירות שכתבו הן הסופרים ה"קולטים" הן הסופרים ה"נקלטים". שמעוני מראה כיצד היצירות הללו מגיבות זו על זו - גם בעל כורחן - וכיצד כל יצירה מדברת בשני קולות לפחות. כך מתברר שגם היצירות שקידמו את הנרטיב הרשמי האופטימי היו סדוקות בעטיים של קולות אחרים, שערערו את החזות האידיאולוגית והלשונית האחידה; ומנגד, גם ביצירות האופוזיציוניות הובלעו לא אחת ההנחות הכמו קולוניאליסטיות והגזעניות שהיו חבויות מתחת לפני השטח של הספרות ההגמונית.
Original languageHebrew
Place of Publicationאור יהודה
Publisherהוצאת כנרת-זמורה-דביר
Number of pages350
ISBN (Print)9655171809
StatePublished - 2008

Publication series

Nameמסה קריטית - סדרת ספרי מחקר בספרות עברית
Publisherדביר

Cite this