על עבר ועל ייצוגי עבר: היכן הם 'חוגי הימין' בהיסטוריוגרפיה ובזיכרון הישראליים של היישוב והשואה?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

קיים פער עמוק בין כמות ואיכות המחקרים המשחזרים, המנתחים, והמעריכים את תרומתם של תנועת העבודה ושל חוגי השמאל בתהליכי בינוי האומה, החברה והמדינה בישראל, לבין זו של חוגי הימין בתחומים אלה. זהו פחות או יותר המצב גם בכל הקשור בייצוג פעולותיו של המחנה הרביזיוניסטי בהעפלה ערב מלחמת העולם השנייה, בסיוע ובהצלה של יהודי אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה, בהשתתפות בלחימה, בשיתוף הפעולה החשאי עם בעלות הברית ובמרי באירופה, וכך גם בכל הכרוך בבריחה, בהעפלה, ברכש ובבניית הכוח הישובי החל במוצאי המלחמה ועד להקמת המדינה. במאמר על מקורותיו של הפער בייצוגי העבר וכן על תפקידו של ד"ר הכט כיו"ר הוועדה הציבורית של מכון ז'בוטינסקי בתחום זה, וועדת גולדברג, משפט גרינוולד שהפך למשפט קסטנר, ההתנקשות בלורד מוין.
Original languageHebrew
Pages (from-to)39-79
Number of pages41
Journalישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
Volume12
StatePublished - 2007

Cite this