עמדותיהן של מטופלות פריון בדבר המעמד המוסרי והשימוש הראוי בעוברים מוקפאים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה בוחן את תפיסותיהן של נשים שעברו, או עוברות כיום, טיפולי הפריה חוץ-גופית (IVF) בדבר מעמדם של עוברים מוקפאים. בהתבסס על ראיונות עומק חצי מובנים עם 30 נשים נמצא, כי מעמדו של העובר המוקפא אינו אחיד בקרב ציבור הנחקרות וכי אותם חילוקי דעות המאפיינים את הדיון האתי-פילוסופי במעמד העובר (הנעים בין תפיסת העובר כבן אנוש ועד תיאורו כמקבץ תאים) מאפיינים גם את תשובות הנשים. התנגדות הנשים להשמדת העובר ונכונותן, או אי-נכונותן, לתרומתו למחקר או לנשים אחרות נמצאו קשורות בתפיסת העובר כילד פוטנציאלי, מחד גיסא, ובהתייחסותן לתהליך הקשה שעברו, מאידך גיסא. בדיון מפורטים ממצאי המחקר הנוכחי לאור חוק תרומת הביציות שהתקבל לאחרונה (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)175-210
Number of pages36
Journalמשפט רפואי וביו-אתיקה
Volume3
StatePublished - 2010

Cite this