"עמיתים לזכויות": ידע מקצועי וניסיון אישי למימוש זכויות בבריאות הנפש

נגה שטיינמן, ענבר אדלר-בן דור

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

אי מיצוי זכויות היא תופעה רחבה (בניש ודוד, 2018), ושיעוריה גבוהים במיוחד דווקא בקרב האוכלוסיות שהסיוע נחוץ להן יותר (ארזי וסבג, 2020). אחת מהאוכלוסיות שלרשותה עומדות זכויות שנועדו לעזור לה בהתמודדות והן אינן מנוצלות בצורה מיטבית היא אוכלוסיית המתמודדים עם מגבלה נפשית. ישנה חשיבות גבוהה להעלאת שיעור מיצוי הזכויות בקרב אוכלוסייה זו, משום שקיים קשר בין מימוש זכויות להשתלבות בקהילה ולהחלמה. כך למשל, עולה כי חלה ירידה משמעותית בהיקף האשפוזים ככל שנעשה שימוש רביותר בשירותי סל שיקום (הרן ונאון, 2017). בין החסמים המרכזיים למימוש זכויות בקרב אוכלוסייה זו אפשר למנות סטיגמה עצמית וסטיגמה ציבורית, היעדר אמונה שהמצב דורש שינוי ושיש ביכולתם של טיפול ושיקום להשפיע, מחסור במידע ואי נגישות המידע ומחסור בליווי ובהכוונה מקצועית.עם הדרכים להתמודד עם חסמים אלו ולקדם מיצוי זכויות נמנים סנגור עצמי, הנגשת מידע והסברותה משתמשות בסיפור אישי ובידע מניסיון כדי להפחית סטיגמה בפנייה לטיפול, לנטוע תקווה ואמונה בשינוי ולהעביר מידע בדרך נגישה. אלה הן חלק מהדרכים שנעשה בהן שימוש בתוכנית "עמיתים לזכויות" של החברה למתנ"סים ומשרד הבריאות, שהוקמה בשנת 2016 במטרה לעודד מיצוי זכויות מיטבי והשתתפות מלאה בחיים הקהילתיים של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. זאת מתוך אמונה שכל מתמודד, עם כל בעיה נפשית, זכאי לתמיכה ולכבוד שיאפשרו לוהחלמה והשתלבות שוויונית בקהילה. המאמר יסקור את המידע המצביע על הצורך לקדם מיצוי זכויות בקרב מתמודדים, את החסמים המרכזיים בתהליך, את הדרכים האפשריות להתמודד עם חסמים אלו ואת האופן שתוכנית "עמיתים לזכויות" עושה שימוש בדרכים הללו בעשייתה בשטח. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)30-39
Number of pages10
Journalמידעו"ס
Volume98
StatePublished - Jan 2022

Cite this