עקדת הילדה: פעולת הסירוב הפוליטי ומשמעויותיה בפרשת עמנואל

הנרייט דהאן-כלב, אחיקם פרבר-צוראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרתו של מאמר זה היא לעמוד על פעולת הסירוב האזרחי ולבחון את כוחה הפוליטי ואת יכולתה לחולל שינוי חברתי. הסירוב הפוליטי הוא מושג רווח בספרות העוסקת במחאות פוליטיות (political resistance). נבחן את משמעותה של פעולה אזרחית של סירוב והתנגדות פוליטית במציאות שכללי המשחק הדמוקרטי מאפשרים את קיומה של פעולה כזאת, אך מאפשרים גם הגנה על זכויות המיעוט. במקרה המבחן שיעמוד לניתוח כאן, אשר זכה לכינוי "פרשת עמנואל", הזכות לסירוב ולמולה ההגנה על זכויות המיעוט יוצרת סתירה שמעוררת דילמות עמוקות ומעמידה במבחן את הרעיון הדמוקרטי בכללותו. כל הכרעה המתקבלת בדילמה זו שוללת את הרעיון הדמוקרטי: כיבוד זכויות המיעוט משמעותו שההסדר הדמוקרטי המתקבל מפקיר את זכויות היחיד לכפיית רצון המיעוט על הפרטים הנתונים למרותו, ואילו ההתערבות לטובת היחיד משמעותה פגיעה בזכויות המיעוט. בין כך ובין כך הרעיון הדמוקרטי מופר. כיצד התמודדו הכוחות שפעלו בפרשת עמנואל עם הדילמות האלה? כיצד עמד הסדר הדמוקרטי באתגרים שהוצבו לפניו? נבחן שאלות אלו בעזרת ניתוח מקרה המבחן, והוא ישמש פריזמה לניתוח הסוגיות והדילמות העולות ממנו ומשליכות על הסדר הדמוקרטי בכללותו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)61-86
Number of pages26
Journalתרבות דמוקרטית
Volume15
StatePublished - 2013

Cite this