ערבים בישראל: הקשר שבין צורת ההתיישבות, סוגי ההון וההדרה לבין הסיכון לתמותה

מתן מרקוביצקי, יונתן אנסון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

החברה שאנו חיים בה בנויה במדרג חברתי, וככל שעולים במדרג זה, כך פוחת הסיכון לתמותה. אולם המדרג החברתי איננו סולם פשוט, וניתן להבחין בו בשלוש צורות הון הנפרדות זו מזו אך גם שזורות זו בזו: הון כלכלי, הון תרבותי והון חברתי. הספרות מציגה שני רכיבים נוספים של המבנה החברתי המשפיעים על הסיכון לתמותה: לכידות חברתית–המפחיתה תמותה, והדרה חברתית–המגבירה תמותה. רמות ההון של האוכלוסייה הערבית בישראל הן נמוכות יחסית לאלה של האוכלוסייה היהודית, והיא פגיעה יותר ממנה להדרה. מנגד היא נהנית מיותר סולידריות, הנובעת מהמבנה המשפחתי המסורתי, רוב של המגורים והוא נוסף, ייחוד הערבית לאוכלוסייה יותר. היציבה ביישובים הומוגניים, יישובים שהאוכלוסייה כולה היא ערבית והחיים מתנהלים באופן בהם אוטונומי למדי. גם ביישובים המעורבים רוב האוכלוסייה הערבית מתגוררת באזורים נבדלים, אך שם החיכוך עם הרוב היהודי מודגש יותר. מחקר זה בחן את השפעותיה של צורת ההתיישבות, ההומוגנית והמעורבת, על הסיכון לתמותה בקרב האוכלוסייה הערבית, והסתמך על נתוני מפקד 1995. השערת המחקר היתה כי בקרב האוכלוסייה הערבית ביישובים המעורבים הסיכון לתמותה יהיה גבוה מזה שבקרב האוכלוסייה הערבית ביישובים ההומוגניים. ממצאי המחקר איששו את השערותינו. לא זו בלבד שבקרב האוכלוסייה הערבית ההון לצורותיו, הסולידריות והיעדר ההדרה מפחיתים את הסיכון לתמותה, אלא שבקרב האוכלוסייה הערבית המתגוררת ביישובים ההומוגניים הסיכון לתמותה נמוך מזה שבקרב האוכלוסייה המתגוררת ביישובים המעורבים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionالعرب في إسرائيل: العلاقة بين نمط الاستيطان، وأنواع الثروة والاستبعاد الاجتماعي وبين خطر الموت
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-27
Number of pages27
Journalביטחון סוציאלי
Volume121
StatePublished - Dec 2023

Cite this