"עשרים וארבע פותרי חלומות היו בירושלים...": על פותרי חלומות ושיטות פתרון חלום ב'מסכת החלומות' שבתלמוד הבבלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

החלום, בהיותו תופעה אנושית לא רצונית שתכניה אניגמטיים או סמליים ותכליתה אינה ברורה, הציב לפני חז"ל אתגר פרשני, תרבותי ותיאולוגי מורכב, הבא לידי ביטוי במאמרים רבים בספרות חז"ל. אחד המקורות מופיע בתלמוד הבבלי במסכת ברכות (נה ע"א-נז ע"ב) המכונה במאמר זה "מסכת החלומות". את המסכת אפשר לחלק לשלושה חלקים עיקריים: תאורטי, נרטיבי וסמיוטי. המאמר בוחן את מעמדם של פותרי החלומות בעולם היהודי בשלהי העת העתיקה וכן את הכלים שהם העמידו לפתרון החלומות, וזאת מתוך השוואה והקבלה לתרבויות שעמן הם באו במגע, בעיקר התרבות היוונית-רומית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)37-77
Number of pages41
Journalמדעי היהדות
Volume44
StatePublished - 2007

Cite this