עשרים שנות התנגדות ו"סּומּוד" של ערביי אל-נקּב תחת הממשל הצבאי הישראלי, 1948-1967

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

הדינמיקה של יחסי האוכלוסייה הערבית בנגב/אל-נקב עם הממשל הישראלי עומדות בשנים האחרונות במוקד דיון אקדמי רחב. נושאי הדיון העיקריים הם המאבק על הבעלות על קרקעות, הקשרים בין ערביי הנגב ובין היהודים, האוכלוסייה הילידית ביישובי קבע (סטנדרטיזציה).
Original languageHebrew
Title of host publicationהתיישבות והתנגדות בישראל/פלסטין
Subtitle of host publicationסוגיות נבחרות ואירועים היסטוריים במבט ארוך טווח
Editorsלב גרינברג , דניאל דה מלאך
Place of Publicationתל-אביב
Publisherמכון ון ליר בירושלים; הקיבוץ המאוחד
Pages137-163
Number of pages27
ISBN (Print)9789650212667
StatePublished - Sep 2023

Cite this