עשרים שנות התנגדות ו"סומוד" של ערביי אל-נקב תחת הממשל הצבאי הישראלי, 1948-1967

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר מנתח את מאבק האוכלוסייה הבדואית בנגב/אל-נקב על סמך מקורות ראשוניים ארכיוניים וראיונות עומק. הוא מציג את הסומוד, דרך ההתנגדות הבדואית הייחודית, כפרקטיקה של התנגדות יומיומית המתבססת על קשרים בין-קהילתיים המחזקים את הקהילה ומגדירים אותה. הסומוד נעשה לתרבות שלמה ולדרך החיים של האוכלוסייה הבדואית, הממציאה דרכי התנגדות אישית.
Original languageHebrew
Title of host publicationהתיישבות והתנגדות בישראל/פלסטין
Subtitle of host publicationסוגיות נבחרות ואירועים היסטוריים במבט ארוך טווח
Editorsלב גרינברג, דניאל דה מלאך
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר בירושלים
Pages137-163
Number of pages27
ISBN (Print)9789650212667
StatePublished - 2023

Publication series

Name עיון (בבל)

Cite this