'פארך על הראש' - המסע לביעור הגזזת ביישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

הפרק בוחן את התוכנית לביעור הגזזת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי על בסיס מסמכים היסטוריים בני התקופה ועל רקע תולדות הרפואה במאה ה-20 בכלל וחקר תולדות הרפואה והבריאות ביישוב היהודי בארץ ישראל בפרט. כמו כן, יידונו היסודות שהשפיעו על הטיפול כולל בחולי הגזזת בתקופת היישוב, וששימשו דגם לגיבוש התכנית למלחמה בגזזת בעשור הראשון למדינת ישראל. בהקשר זה יוצג הטיעון כי הפרוטוקול הרפואי שהתפתח בארץ ישראל המנדטורית לטיפול קרינתי בחולי גזזת רווח מאוד גם במקומות אחרים בעולם ולא היה ייחודי לישראל. במחצית הראשונה של המאה ה-20 נערכו מסעים רבים לביעור גזזת באמצעות הקרנות המוניות ברוב מדינות אירופה ובארצות הברית, והטיפול בחולי גזזת בישראל בשנות ה-50 לא נבע מרשלנות או מפטרונות אלא נעשה בשיטה הרפואית הבינלאומית המקובלת והטובה ביותר בזמנה לטיפול במחלה. עובדה זו עומדת בניגוד לעמדה הציבורית הרווחת בישראל שההקרנות נגד גזזת לילדי העולים בשנות ה-50 נעשו מתוך חוסר אחריות של הרשויות ואף בזדון כדי לפגוע בעולי ארצות המזרח. עמדה זו הובילה לחקיקתו של החוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד-1994, חוק ייחודי שאין כדוגמתו בשום מדינה בעולם (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהגזזת
Subtitle of host publicationהיבטים היסטוריים, רפואיים וחברתיים של הטיפול במחלה
Editorsשפרה שורץ, סיגל סדצקי
Place of Publicationבאר שבע
Publisherהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Pages169-201
Number of pages33
ISBN (Print)9789655362510
StatePublished - 2018

Cite this