פארק השרון: קובץ מאמרים

תמר אחירון-פרומקין, פועה בר, רון פרומקין

Research output: Book/ReportBook

Abstract

תוכן פרקים ראשיים: נוף וקרקע באזור פארק השרון. מקומם ותפקידם של קרומים ביוגניים בתהליך הסוקצסיה של חולות השרון. הצומח החד שנתי של חולות צפון השרון. ממשק בשמורה חולית ניסוי לשימור גרביל החוף. ההשפעה של פעילות מבקרים על כיסוי הצומח בשבילים. שינויי נוף באזור פארק השרון בחמישים בשנים האחרונות
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherאקולוגיה וסביבה
Number of pages51
ISBN (Print)9657163013
StatePublished - 1998

Cite this