פדגוגיה של סְפר: ריבויים וקשרים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מחברת המאמר מאמצת את המונח 'סְפר' (edge) הלקוח מעולם הביולוגיה. מונח זה מציין מרחב ביניים בין מערכות אקולוגיות יציבות שבו חוקי ההתנהלות שונים מאלה המתקיימים במערכות האם. על כן, בסְפר מתאפשרים תהליכי צמיחה התפתחותיים השונים מאלה הקיימים במערכות האם היציבות. השימוש במונח 'סְפר' מאפשר להציע סביבות חינוכיות שבהן הידע אינו קבוע ומובנה מראש, אלא הוא מושא להתפתחויות חדשות. המאמר מאמץ את רעיונותיהם של דלז וגואטרי (Deleuze & Guattari, 1988) המציעים, כאמור, את המבנה הביולוגי של הריזום כמטפורה לארגון הידע, ומתאר כמה ניסויים חינוכיים (בבתי ספר ובמכללה לחינוך) שבהם פותחו מרחבי ספר ללמידה אשר הצמיחו ידע חדשני במערכות אלה.
Original languageHebrew
Title of host publicationמידע, ידע ודעת
Subtitle of host publicationהדנ"א של החינוך
Editorsשלמה בק
Publisherמכון מופ"ת
Pages225-255
Volumeעמ' 225-255
StatePublished - 2016

Cite this