פוליטיקה ובריאות: המהלכים לקראת הקמתו של מערך קופות חולים ביישוב היהודי בארץ-ישראל בזמן המנדט: המהלכים לקראת הקמתו של מערך קופות חולים ביישוב היהודי בארץ ישראל בזמן המנדט

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברת סוקרת את התפתחות המערך של קופות החולים ביישוב היהודי בארץ-ישראל בתקופת המנדט ואת הסיבות לפיצולו הרב. הדיון במאמרה נשען על בחינה של תחיקת בריאות בארצות המערב ומעוגן בהקשרים דמוגרפיים, כלכליים ופוליטיים של היישוב גופו. המאמר מנתח את הקמתן של קופות החולים הגדולות ('כללית', 'לאומית' ו'מכבי') ואת קשריהן לזרמים פוליטיים ביישוב, לרבות הנסיבות להתפתחות 'המס האחיד' המיתולוגי. המאמר גם חושף מערך שלם, ופחות ידוע, של קופות חולים פרטיות ושל רפואה פרטית בימי המנדט.
Original languageHebrew
Title of host publicationכלכלה וחברה בימי המנדט (קובץ)
Place of Publicationשדה-בוקר וירושלים
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages553-582
Number of pages30
StatePublished - 2003

Cite this