'פירוש ספר יצירה' המיוחס ליצחק סגי נהור: ראיות לאישוש קדמותו, מעמדו בקרב מקובלים במאה השלוש עשרה ומהימנות ייחוסו ליצחק סגי נהור בכתבי יד

Translated title of the contribution: The Sefer Yetzira Commentary Attributed to Isaac the Blind: Evidence Supporting Its Early Dating, Its Central Status among Thirteenth century Kabbalists and the Validity of Its Attribution to Isaac the Blind

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

על רקע התקבלותו הרחבה של הסיפור המחקרי שגיבש גרשם שלום באשר לראשית הקבלה ולמקומו של 'פירוש ספר יצירה' המיוחס ליצחק סגי נהור בה, ברורות השלכותיהם של שינויים בהערכות ההיסטוריות, הפילולוגיות והרעיוניות המכונה קבלה. על כן למד מחבר המאמר את הצעותיו של אבישי בר-אשר, ואולם הוא הגיע למסקנות שונות משלו. המאמר מציג ראיות לביסוס ארבע טענות עיקריות. ראשית הוא יראה כי 'פירוש ספר יצירה' המיוחס ליצחק סגי נהור הוא פירוש מוקדם מאוד, שהתחבר בשנות חייו של יצחק סגי נהור. שנית, בהמשך לכך, על אף מיעוט המקורות המזוהים ששרדו משנים אלה, בכל זאת קיימות עדויות המראות כי הפירוש היה מוכר לארבעת המקובלים המרכזיים הידועים לנו מגרונה, יעקב בן ששת, עזרא, עזריאל ורמב"ן. בין היתר המחבר יוסיף עדות חשובה מאוד שטרם הוזכרה במחקר - ציטוט שהביא בן ששת מהפירוש באחד מכתביו תוך ייחס מפורש ליצחק סגי נהור. שלישית, למן השליש השני של המאה ה - 13 זכה הפירוש למעמד ייחודי בקרב המקובלים, ומהם לכל הפחות שניים מוכרים ובולטים מאוד - רמב"ן וכן יצחק דמן עכו, אשר חיבר פירוש מפורט לחלקו הראשון של 'פירוש לספר יצירה' המיוחס ליצחק סגי נהור, תופעה שהיא יחידאית בתקופה זו. רביעית, המחבר יראה שאין תימוכין לטענה שלפני 1300 נפוץ הפירוש באופן אנונימי או שיוחס ל'חסיד' שאיננו יצחק סגי נהור. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Sefer Yetzira Commentary Attributed to Isaac the Blind: Evidence Supporting Its Early Dating, Its Central Status among Thirteenth century Kabbalists and the Validity of Its Attribution to Isaac the Blind
Original languageHebrew
Pages (from-to)595-652
Number of pages58
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume88
Issue number4
StatePublished - 2022

Cite this