פיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות: תהליך למידה : מיפוי ידע

עדי הרקוביץ-אמיר, מריאלה יאבו, רעיה כהן (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

"אוריינות דיגיטלית היא היכולת לרכוש מידע, לעבד ולבחון אותו בביקורתיות ולתקשר עם פרטים או ארגונים באמצעות טכנולוגיות המחשב והאינטרנט. היא הפכה בעידן המידע לכלי ולמיומנות חיוניים. אנשים עם מוגבלות צורכים משאבים מקוונים במידה פחותה מאנשים ללא מוגבלות, והם בעלי כישורי אוריינות דיגיטלית נמוכים משל אנשים ללא מוגבלות. פער דיגיטלי זה אינו מיטיב עימם ומדגיש את הצורך בקידום ייעודי של אוריינות דיגיטלית בהתאמה לצורכיהם של אנשים עם מוגבלות. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש על ידי מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך וג'וינט-ישראל מעבר למגבלות, לערוך תהליך למידה כדי למפות את הידע בנושא, במטרה לסייע בפיתוח וטיוב של תוכניות לקידומה ולשימורה של אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות בישראל. תהליך הלמידה שביצע המכון עסק באנשים עם מוגבלות - מבוגרים מגיל 18 כמו גם צעירים בשנות העשרה המאוחרות. - מתוך התקציר.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל
Number of pages55
StatePublished - 2022

Publication series

Nameדמ-22-905
Publisherמכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל

Cite this