פיתוח אמצעי חוסן במעבר מגיל הגן לבית הספר והתמודדות עם אתגרים בבית הספר: מחקר אור

אורטל בוחניק-אציל, ענבל אליהו, אבי עשור

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר הנוכחי היא לזהות אצל ילדים בגיל הגן אפיונים אשר מנבאים התמודדות עם אתגרים שיעמיד לפניהם בית הספר. אפשר לשער שאפיונים אלה פועלים כגורמי חוסן ועמידות (resilience). במחקר התמקדנו בשני משתנים מרכזיים: פונקציות ניהוליות ומוטיבציית הישג (Mastery Motivation). משתנים אלה נמדדו בשלושה פרקי זמן: בגן חובה, בכיתה א' ובכיתה ג'. ממצאי המחקר עד כה מעידים על הבחנה ברורה בין הילדים שנשארו שנה נוספת בגן לעומת הילדים שעלו לכיתה א' במועד. נמצאו הבדלים מובהקים במדדי הפונקציות הניהוליות ובמוטיבציית ה- Mastery. כן נמצא כי הילדים אשר הפגינו קשיים בגיל הגן והשתתפו בתוכנית התערבות שיפרו במובהק את תפקודיהם, כמו שעלה במדידות שנעשו בכיתה א' לאחר שנת הישארותם בגן. המחקר הזה פורץ דרך משום שהוא בוחן את שאלת המוכנות לבית הספר מנקודת מבט חדשה. הבחינה נעשית בעזרת שימוש בכלי חדשני אשר מנבא התמודדות עם אתגרים בבית הספר. מנתוני המחקר עולה שאפשר לאתר את צורכי הילדים במעברם לבית הספר ובתוך כך לעסוק בגורמים הקשורים להתמודדותם עם האתגרים הצפויים להם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)36-46
Number of pages11
Journalפסיכואקטואליה
Volume86
StatePublished - 2022

Cite this