פיתוח תאוריה מנתונים איכותניים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בפרק זה אציע כמה דגשים באשר לתהליך האינדוקטיבי של פיתוח תאוריה מתוך נתונים איכותניים במדעי החברה. הבסיס לדגשים אלו הוא הספרות, ובייחוד זו העוסקת בתאוריה מעוגנת בשדה (ground theory) כפי שהציגו אותה מנסחיה המרכזיים (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin 1990), וכן נסיוני בניתוח נתונים איכותניים ובארגונים למודלים מושגיים. אתחיל בסקירה קצרה על ההנחות הפילוסופיות בבסיס הגישה, אמשיך בתיאור הדגשים המרכזיים של פיתוח תאוריה מנתונים איכותניים, ולבסוף אציג כמה מסקנות והשלכות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationשיחות על מחקר איכותני (קובץ בעריכת מיה לביא-אג'אי ודורית לביא טובין)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages65-80
Number of pages16
ISBN (Print)9789655301953
StatePublished - 2021

IHP Publication

 • ihp
 • Concepts
 • Induction (Logic)
 • Logic
 • Methodology
 • Qualitative research
 • Social sciences -- Research
 • אינדוקציה (לוגיקה)
 • המשגה
 • לוגיקה
 • מחקר איכותני
 • מחקר במדעי החברה
 • מתודולוגיה
 • תאוריה ופרקטיקה

Cite this