פערים בין אזוריים בישראל: נתוני מפקד האוכלוסין והדיור לשנים 1948-1995

בוריס א פורטנוב, אביתר אראל

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"הפרסום מציג מודל לאי-שוויון בין-אזורי המסביר את התפלגותן המרחבית של קבוצות אוכלוסייה השונות בהכנסתן...ניתוח הנתונים מראה כי היקף הפערים הבין-אזוריים בישראל משתנה בהתאם למדד אשר נבדק: מדדים של פיזור אוכלוסייה ושל הון משקפים פערים בין-אזוריים גדולים יותר מאשר מדדים של השכלה ותעסוקה."
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
Number of pages131
ISBN (Print)9659042337, 9789659042333
StatePublished - 2003

Publication series

Nameדוחות מחקר
Publisherהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
Volume2

Cite this