פערים דיגיטליים במערכת ההשכלה הגבוהה: מוגש לפרופ' עמית שכטר

ברק בר-זוהר, ליאת יוספסברג בן-יהושע, יריב פניגר (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"בסקירת מידע זו הוגדרה תופעת הפערים הדיגיטליים במערכת ההשכלההגבוהה, תוך התייחסות למשתנים החברתיים-דמוגרפיים, הכלכליים והבין-לאומיים שמקבעים, מגדילים ומנציחים את אי-השוויון בחינוך האקדמי בכללובשדה ההכשרה להוראה הפרט. במסגרת זו נידונו הגורמים המובילים לחוסרישוויון חברתיים וההשפעות של חדירת ההוראה המקוונת על מערכת ההשכלההגבוהה, על מוסדות הכשרת המורים ומחלקות ההכשרה להוראה ועל מרצים, מורים, סטודנטים וקורסים אקדמיים."
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherמרכז המידע הבין-מכללתי ; מכון מופ"ת
Number of pages81
StatePublished - Apr 2021

Cite this