פערים דתיים ועדתיים בהשכלה הגבוהה בישראל

עודד מקדוסי, יריב פניגר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בפערים דתיים ועדתיים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל - הן בממד האנכי של פערים אלה הן בממד האופקי. בממד האנכי המחקרים בתחום זה בוחנים את המעבר מלמידה בבית ספר תיכון ללמידה במוסדות להשכלה גבוהה; בממד האופקי של אי-השוויון בהשכלה הגבוהה מרבית המחקרים עוסקים בבחינת מוסדות להשכלה גבוהה ותחומי לימוד. המחקר אשר מתואר במאמר זה מתמקד בקשר שבין השכלה גבוהה לבין שוק העבודה, וזאת תוך כדי בחינה של ערך תחומי הלימוד למיניהם בשוק העבודה הישראלי. בחינה זו מתבססת על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באשר להכנסתם של בוגרי תואר ראשון במגוון תחומי לימוד ומוסדות לימוד. תכניות הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה מוינו לשלוש קטגוריות בהתאם להכנסה הצפויה לבוגריהן (כלומר ההכנסה הממוצעת הצפויה של מסיימי התואר): הכנסה נמוכה, הכנסה בינונית והכנסה גבוהה. לבחירה במשתנה זה יש שני יתרונות חשובים. ראשית, הוא מאפשר ניתוח פשוט למדי של מציאות מורכבת, הכוללת מגוון גדול של מוסדות לימוד ותחומי לימוד. שנית, הוא מבטא קשר ברור בין רכישת השכלה גבוהה לבין הערך של השכלה זו בשוק העבודה. השכלה היא אחד מנתיבי הניעות החשובים בחברה המודרנית, ומחקרים רבים הראו כי יש לה תפקיד מכריע ביצירה ובשימור של אי-שוויון חברתי בהיבטים רחבים יותר.
Original languageHebrew
Title of host publicationיש סיכוי לשינוי?
Editors רינת ארביב-אלישיב, יריב פניגר, יוסי שביט
Place of Publicationתל-אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages321-342
Number of pages22
ISBN (Print)9789655301380
StatePublished - 2017

Cite this