פערי שכר מגדריים בישראל בשנים 2014–2018

מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין, אבי וייס

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Abstract

הבדלים מגדריים בשוק העבודה לוכדים את תשומת הלב הציבורית זה זמן רב. למראית
עין המצב בישראל מוסיף להשתפר, ובשנים האחרונות שיעורי ההשתתפות של נשים
ישראליות בשוק העבודה הם מהגבוהים במדינות ה-OECD. מגמה זו מתרחשת במקביל
להמשך התרחבות הפערים בהשכלה לטובת נשים – הן תיכונית והן אקדמית.
עם זאת, השינויים בהשכלה ובתעסוקה לא היתרגמו לכדי סגירה של פערי השכר
המגדריים, ואף שהצטמצמו מאז תחילת המאה הם עדיין מהגבוהים במדינות ה-OECD.
במחקר זה נעמוד על הבדלי השכר – חודשי ושעתי, ברוטו ונטו – בין גברים לנשים
בישראל, לרבות בתוך מגזרים שונים בחברה הישראלית. נבחן את השפעתם של גורמים
שונים כגון שעות עבודה, הוֹרוּת, משלח יד וענף העֲסקה על פערים אלו, ולבסוף נערוך
ניתוח רב-משתני לאמידת הקשר בין כל גורם וגורם ובין השכר כדי להבין מהם הגורמים
שהשפעתם על פערי השכר היא הגדולה ביותר.
Original languageHebrew
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Number of pages21
StatePublished - 1 Feb 2023

Publication series

Nameנייר מדיניות
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Volume02.2023

Cite this