"פצעי זהות" בחסות רב-תרבותיות: בושה, ריקוד וגאווה בתהליך עיצוב הזהות האתנית של נערים יוצאי קווקז

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

על-אף העיסוק הסוציולוגי הנרחב באתניות ובזהות אתנית, הדיון בהתפתחות הזהות האתנית עוסק בעיקר בהצגת התהליך כתהליך אישי. בעקבות תאוריות ביקורתיות על התפתחות הזהות הגזעית, מאמר זה מציג את התפתחות הזהות האתנית כתהליך המושפע מהקשרים חברתיים, אידאולוגיים ותרבותיים באמצעות מבט מקרוב על תהליכי גיבוש הזהות של נערים יוצאי קווקז. המאמר מבוסס על עבודת שדה וראיונות עם נערים שהשתתפו בחוג לריקוד קווקזי. מהמחקר עולה כי לעיצוב הזהות האתנית שלושה שלבים, המתקיימים בזיקה עמוקה למעמד הכלכלי-חברתי של הקהילה ולשוליות הסימבולית שלה. בשלב הראשון חווים הנערים את הזהות האתנית כבעלת ערך נחות. חוויות אלו מביאות לידי היווצרותם של מה שאנו מכנים "פצעי זהות". בשלב השני מתאפשרת לנערים חקירה פעילה של האתניות שלהם בהקשר של החוג לריקוד קווקזי. קיומו של החוג בחסות האידאולוגיה של רב-תרבותיות הוא ביטוי להשפעתה של אידאולוגיית הקליטה על תהליכי עיצוב הזהות. בשלב השלישי מתארים הנערים את הזהות האתנית כזהות נוכחת בחייהם. הממצאים נדונים בזיקה לתאוריות של התפתחות זהות אתנית ובזיקה לאידאולוגיה של רב-תרבותיות בישראל. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: מחקר איכותני המבוסס על ריאיונות עומק חצי מובנים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)251-272
Number of pages22
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume48
Issue number2
StatePublished - 2012

Cite this