פרדה וגירושים: הסתגלות רגשית והסתגלות הורית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה בחן את תהליך ההסתגלות לפרדה ולגירושים של 151 גברים ונשים, שהיו הורים לילד אחד לפחות. זהו מחקר אורך כמותי הנחלק לשני שלבים. בכל שלב נתבקשו הנחקרים להשיב על שאלון לדיווח עצמי, בהפרש של שנה בין שני השאלונים. נמצאו שני מסלולי הסתגלות מקבילים - מסלול הסתגלות רגשית ומסלול הסתגלות הורית - המרכיבים את מסלול ההסתגלות בכללו. מממצאי המחקר עולה שאלה שני מסלולים נפרדים שאינם מנבאים זה את זה או משפיעים זה על זה, אלא מתנהלים זה לצד זה. נמצא שלמגדר, ליוזם הפרדה, לעבודה סדירה, להסדרי משמורת, לקשיים להגיע להסכמות ולסגנון ההתקשרות הייתה השפעה על ההסתגלות. ממצאים אלה שופכים אור חדש על הבנת תהליך ההסתגלות לגירושים, ובעיקר על יכולתם של הורים גרושים להפריד בין התפקוד ההורי לבין ההסתגלות הרגשית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)41-84
Number of pages44
Journalביטחון סוציאלי
Volume101
StatePublished - Jun 2017

Cite this