פרדוקס הפעולה האוטונומית, עיוורון מגדרי ואמנציפציה פמיניסטית של החינוך

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמרה של הנרייט דהאן כלב מחזיר את הדיון באוטונומיה להווה ומציג היבט מגדרי בסוגיה זו. אחרי עיון בקשר שבין אוטונומיה ומגדר על שורשיו בנאורות, בעיקר דרך ג'ון רולס, המאמר ממשיך ומתאר, בעקבות פוקו, את הפרדוקסים והכשלים הטמונים בצייתנות לציוויים מתוך עמדה אוטונומית. דהאן מסכמת את דיונה בביקורת על מצבן ועל תנאי קיומן של נשים השרויות בתחתית הסולם החברתי ובצורך בפעולה אוטונומית משחררת כדי לסייע להן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאוטונומיה וחינוך
Subtitle of host publicationהיבטים ביקורתיים
Editorsשילה שיינברג
Place of Publicationישראל
Publisherרסלינג
Pages113-140
Number of pages28
StatePublished - 2008

Cite this