פרופיל ההוצאה על בריאות לפי גיל בישראל ובמדינות OECD

לאה אחדות, גבי בן נון, ערן פוליצר

Research output: Book/ReportBook

Abstract

במסגרת הדיון הציבורי שמתנהל בישראל בשנים האחרונות על השחיקה בהוצאה הציבורית על שירותי בריאות הועלתה הטענה כי הרכב הגילים הצעיר יחסית של האוכלוסייה בישראל הוא הסיבה העיקרית להוצאה הנמוכה יחסית על בריאות בהשוואה בינלאומית. מחקר מדיניות זה בוחן את מיקומה של ישראל במדרג המדינות החברות ב-OECD לפי היקף ההוצאה הציבורית והלאומית בהתחשב בהבדלים בהרכב הגילים של האוכלוסייה ובהבדלים בפרופיל ההוצאה לפי גיל. פרופיל ההוצאה לפי גיל משקף לא רק את העלייה בצרכים הרפואיים עם הגיל, אלא גם את השפעתם של גורמים מוסדיים וחברתיים-תרבותיים הייחודיים לכל מדינה על היצע שירותי הבריאות ועל הביקוש להם.
הממצאים מלמדים שמיקומה היחסי של ישראל במדרג המדינות לפי גודל ההוצאה על בריאות משתפר במידה מסוימת אם מתחשבים בהרכב הגיל הצעיר יחסית של האוכלוסייה, אולם גם אז היא נותרת בדרך כלל בשליש התחתון של הסולם. עוד מלמדים הממצאים כי תיקון ההבדלים בהתפלגות הגיל של סך כל ההוצאה הלאומית על בריאות מקטין אמנם את השונות בין המדינות ברמת ההוצאה על בריאות, אך אינו משנה באופן מהותי את מיקומן היחסי. ממצאים אלה מבהירים שאת השחיקה שחלה לאורך זמן בהוצאה הציבורית יש לתלות בגורמים אחרים מצד ההיצע של שירותי בריאות והביקוש להם – ובהם מדיניות הממשלה.
"המחקר מומן באמצעות מענק מהמכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות"
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Number of pages68
StatePublished - 2016

Publication series

Nameסדרת מחקרי מדיניות
Publisherמכון ון ליר בירושלים
Volumeמחקר מדיניות 20

Cite this