פרקטיקה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני: נקודת המבט של משתמשות השירותים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תחום מתפתח במחקר ובשיח של מקצוע העבודה הסוציאלית הוא עבודה סוציאלית מודעת-עוני, העוסק בעבודה סוציאלית ביקורתית עם אנשים החיים בעוני. ואולם בכל הנוגע למשתמשי השירותים התיעוד של הפרקטיקה הנגזרת מגישה זו דל או לא קיים בכלל. מאמר זה מתאר מחקר שעסק בחוויותיהן של נשים שהשתתפו בתוכנית עבודה פרטנית לשינוי חברתי, תוכנית הכשרה לסטודנטים לעבודה סוציאלית בגישה מודעת-עוני. המחקר הוא מחקר איכותני, שנערך בגישה האינטראקציונית-הפרשנית. המחקר כלל ראיונות עומק בשלוש נקודות זמן עם תשע נשים שלקחו חלק בתוכנית לאורך שנתיים. ניתוח הראיונות העלה שמבחינת הנשים קידמה אותן ההשתתפות בתוכנית וסייעה להן. שביעות רצונן נשענה על ארבע חוויות מרכזיות: חוויה של נראות; חוויה של התגייסות הסטודנטיות למאבק בעוני; חוויה של יחסים קרובים ומאתגרי היררכיה; חוויה של היענות לצורכיהן החומריים והרגשיים. הדיון בממצאים עוסק בקשר בין החוויות של משתתפות התוכנית לבין הפרקטיקות של הסטודנטיות, תוך התייחסות למציאות החיים של הנשים ולמיקומן החברתי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-39
Number of pages31
Journalביטחון סוציאלי
Volume101
StatePublished - 2017

Cite this