פרק 5: בין זהות לאומית, מזרחית ומגדרית: פער מגדרי בעמדות ובהצבעה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בישראל

מהא כרכבי-סבאח, חנה הרצוג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

פרק 5 מציע לחשוב על הפער המגדרי בחברה הפלסטינית בישראל כתוצר של הצטלבות בין מיקומים חברתיים ( intersectionality ), כמפגש בין זהות לאומית, אזרחית ומגדרית. המאמר מנתח את דפוסי ההצבעה והעמדות של הפלסטינים אזרחי ישראל ומאיר תהליכי שינוי בקרב נשים פלסטיניות הנבחרות לכנסת ולרשויות המקומיות. ממצאי המחקר אינם מצביעים על כיוון התפתחות אחד של פער מגדרי. בעמדות בתחומי מדיניות מרכזיים נמצאו התפלגויות דומות למדי בקרב גברים ונשים. בהתנהגות פוליטית נמצא פער מגדרי "מסורתי", כלומר נשים מצביעות פחות מגברים . פעילות בתחום הפוליטי נתפסת עדיין, גם בקרב נשים, כזירה המתאימה יותר לגברים, אולם כשליש מהנשים מביעות רצון לייצוג על ידי נשים. דפוס מורכב זה מתחבר לתמונת הייצוג המוטה מגדרית של החברה הפלסטינית בכנסת וברמה המקומית: במספר הקטן של נשים נבחרות, בקשיים המרובים שלהן בדרך לשם, אבל גם במגמת השינויים האיטיים שמחוזקת על ידי פעילות של נשים בחברה האזרחית, וכפי שנמצא בנתוני הסקר - בציבור גדול מספיק של נשים פלסטיניות המעוניינות בשינוי.
Original languageHebrew
Title of host publicationפערים מגדריים בפוליטיקה בישראל
Editorsמיכל שמיר, חנה הרצוג, נעמי חזן
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Pages143-172
Number of pages30
ISBN (Print)9789650209599
StatePublished - 2020

Cite this