פתחי דברים

דימיטרי שומסקי, יונתן מאיר, גרשון דוד הונדרט

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקריו של פרופ' ישראל ברטל פרושׂים על שדות רבים במזרח אירופה ובארץ ישראל, מהמאה השמונה עשרה עד למאה העשרים. הם כוללים עיונים בהשכלה, בחסידות, בספרות עברית ויידיש, בלאומיות היהודית על גווניה השונים, באורתודוקסייה, בציונות, בהגיוגרפיה, בהיסטוריוגרפיה, ועוד הרבה. זאת לצד פעילות מחקרית מגוונת בכתבי עת ( וכדאי להזכיר בהקשר זה את קתדרה) ובהוצאות ספרים, תפקידי מפתח במוסדות ובארגונים שונים (ובהם יושב ראש החברה ההיסטורית הישראלית ודיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים) ובמכוני מחקר (דוגמת המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם), פעילות ציבורית (למשל ראש ועדת ההיסטוריה בתוכניות משרד החינוך), והשתתפות במפעלי מחקר שונים. מעט על עושר זה ניתן ללמוד מן הביבליוגרפיה המרשימה המופיעה בסוף כרך זה. אם לכדי סיכום מפעל כביר זה לא נצליח להגיע כאן, הרי שאיננו פטורים מהכרת תודה. כרך זה הוא בבחינת תודה מאוחרת לבעל היובל מצד עמיתים ותלמידים בני דורות שונים. ריבוי הנושאים שבכרך משקף את ריבוי הפנים של מחקרי ברטל ואת פתיחותו הרבה לשאלות חדשות ולכיווני מחקר חדשים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעם ועולם
Subtitle of host publicationשי לישראל ברטל
Editorsדימיטרי שומסקי, יונתן מאיר, גרשון דוד הונדרט
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages9-14
Number of pages6
ISBN (Print)9789652273628
StatePublished - 2020

Cite this