פתחי היכל: עיוני אגדה ומדרש בספר הזוהר

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

פתחי היכל: עיוני אגדה ומדרש בספר הזוהר, בוחן את ספר היסוד של הקבלה כחיבור מדרשי. הספר מתמקד בסיפור המקראי המורחב שבזוהר, ובעיקר בזיקה שבין אגדת הזוהר לאגדה התלמודית-מדרשית הקדומה. בפני הקוראים נפתחים שנים עשר שערים של עיון בסוגיות האגדה שבספר הזוהר. נידונים נושאים כמו חטא אדם הראשון, עקדת יצחק, דמותו של עשו, מעמדו של אליהו הנביא, ועוד. בחינה ספרותית מדוקדקת של מסורות האגדה הללו לאור מקורותיהם העתיקים ומקבילות בנות הזמן, חושפת לראשונה - באופן שיטתי - רצף ושינוי בגלגוליה של האגדה העתיקה אל תוך הקורפוס הזוהרי ובתוכו. מבעד לגרסאות המתחדשות של הסיפורים העתיקים משתקפות מגמות מיסטיות, דילמות רוחניות ותודעה עצמית ייחודית ומפתיעה. הספר הוא פרי מחקר רב שנים. חלק מפרקיו התפרסמו בבמות שונות וצורפו להם פרקים חדשים ומבוא מתודולוגי רחב, הסולל נתיבים להבנת דרכי הדרשה ולאפיון הטיפולוגי של אגדת הזוהר. -- כריכה אחורית
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
Number of pages365
ISBN (Print)9654936844, 9654936852, 9789654936842, 9789654936859, 9789654937306
StatePublished - 2013

Publication series

Nameמאגנס - מחקר ועיון
Publisherהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית

Cite this