פתיחות מבוססת עניין: בזכות תפקידו של האינטרס בעיצוב האופי האנושי: [מאמר ביקורת]

נדב ש ברמן

Research output: Contribution to journalBook/Arts/Article review

Abstract

המאמר מציג את הספר "פתיחות ואמונה" ודן בתזה היסודית בספר הנידון שהיא רעיון 'המבט נטול האינטרס'. המחבר שואל האם הטיעון בדבר ביסוסה של הפתיחות על טוהר הכוונה, עולה בקנה אחד עם קולות בולטים בתפיסת המוסר והענין במסורת היהודית, ועם הפרגמטיזם האמריקאי. הדיון מתמקד בשתי מסורות אלו, לאור מקומן המרכזי בספר הנדון: המסורת היהודית היא קורפוס מרכזי שלו נדרש ושאותו דורש אידלשטיין, והפרגמטיזם האמריקאי משמש בעבורו כבסיס לפיתוח מושג האמונה. המחבר טוען כי רעיון ה'מבט נטול האינטרס' דוקא מעיב על המאמץ החשוב של אידלשטיין לשקם את השיח והמעשה החינוכי. לבסוף הוא דן ביחס בין הממד האתי לאסתטי, ומצביע על קירקגור כמי שהשריש את התפיסה הבעייתית המבדלת קטגורית ביניהם, כמו גם בינם לבין ה'דתי'.
Original languageHebrew
Pages (from-to)146-165
Number of pages20
Journalקתרסיס
Volume30
StatePublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this