"פתקה מן שמיא": אשנב לשיח הציוני בשירתו האקספרסיוניסטית העברית של אורי צבי גרינברג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר דן בהשוואה בין נאומיהם של חיים ויצמן וישראל זנגויל למאמר הפובליציסטי של אורי צבי גרינברג ולשירתו האקספרסיוניסטית העברית. לצורך הדיון מוגדל מאגר המושגים לקריאת טקסטים שיריים ונכללות בו גם תבניות לשוניות וקוגנטיביות שמשותפות לסוגות שונות של התקופה - משלב סוציולינגוויסטי, פעולת דיבור והמשגה מטפורית. המאמר פותח אשנב לשיח הציוני בשירה אקספרסיוניסטית של אורי צבי גרינברג על ידי עיון בשני נושאים עיקריים: "בית לאומי יהודי, מושג שנזכר כמובן בהצהרת בלפור (a national home for the Jewish people); ו"מאבק ומלחמה", שהוא טרופ מרכזי בשיח הציוני מאז ועד ביום. הנושא הראשון הוא צומת משמעות של המושגים לאום, טריטוריאליות ודת; הנושא השני הוא הזדמנות לבחון המשגה מטפורית מרכזית שמעצבת את האופן שבו תפשו את המפעל הציוני.
Original languageHebrew
Title of host publicationממתכת השכל חצוב: קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג
Editorsחנן חבר
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Pages61-77
Number of pages17
ISBN (Print)9789653429789
StatePublished - 2008

Cite this