ציונות ופוסט-ציונות: ההקשר הסוציולוגי של ויכוח ההיסטוריונים: ההקשר הסוציולוגי של ויכוח ההיסטוריונים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת המאמר היא לבחון את ויכוח ההיסטוריונים לא כעניין אקדמי פנימי גרידא, אלא 'כגילוי של התרבות הפוליטית הכללית בישראל' וכחלק מהוויכוח על הגדרת הזהות הישראלית. לטענת מחבר המאמר, ראשיתו של הוויכוח במאמר שבני מוריס פרסם בשלהי 1988 בכתב העת היהודי אמריקני תיקון, (Tikkun) אולם השינוי המתחולל בנוף ההיסטוריוגרפי הישראלי הוא מקיף מזה שמוריס מתאר. זאת מאחר שמדובר בשינוי תרבותי, ב'אי נחת מן הזיכרון הלאומי הרשמי', ולא בשינוי שמתייחס לד' אמותיה של האקדמיה. הוא אינו מקבל את טענת מוריס, ולפיה ניתן להבחין ולהפריד בין 'הידע האבייקיטיווי', שמופק באקדמיה לבין הזיכרון הקולקטיווי, שהוא סובייקטיווי ונתון לתנודות ולהלכי רוח. לטענתו, 'גם ה"אובייקטיוויזם"... טעון ערך פוליטי'. לכן, המחקר ההיסטורי, ה'ישן' כמו 'החדש', אינו יכול להיות מנותק מהזיכרון הקולקטיווי, ומכאן שמה שמשתנה בשנים האחרונות אינו רק המחקר המדעי והזיכרון הקולקטיווי לגווניו; משתנה 'ההכרה ההיסטורית בכללה'. עד לאחרונה רווחו בישראל גירסה זו או אחרת של 'זהות לאומית' ציונית. גירסאות אלה נכתבו מחוץ לכותלי האקדמיה, אך גם בתוכה. זאת מאחר שההיסטוריה ואף הסוציולוגיה שנכתבו בישראל עד לפני עשור או שניים סיפקו 'הילת אמת לזיכרון הלאומי, שהזהות הלאומית נזקקה לו'. בשנים האחרונות אנו עדים למעבר מ'הכרה היסטורית קונסנסואלית להכרה היסטורית קונפליקטואלית'. מעבר זה הוא חלק מהשינוי הכללי המתחולל בחברה הישראלית: מעבר משלב 'בניית לאום והקמת מדינה' לשלב של 'חברה אזרחנית רב תרבותית'. שינוי זה הוא המאפשר לאליטות שמתחרות בזו של תנועת העבודה וללא אליטות להשמיע את קולן. ויכוחי ההיסטוריונים והסוציולוגים, טוען המחבר בסיכום מאמרו, נובעים בראש ובראשונה 'מהיווצרות נרטיבים תרבותיים חדשים המשקפים את התגבשותן והתעצמותן של זהויות נשכחות, נדחקות ונדכאות'. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationבין חזון לרוויזיה (קובץ בעריכת יחיעם ויץ)
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages275-289
Number of pages15
ISBN (Print)9652271187
StatePublished - 1997

Cite this