צלה של השואה על הביואתיקה: מבט השוואתי

רקפת זלשיק, נדב דוידוביץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הגירה ומוסר עומדים במרכז המאמר העוסק בהתפתחותה של הדיסציפלינה החדשה אחרי השואה. המאמר מבקש להשוות את התפתחות התחום בשלושה מרכזים: גרמניה, ארצות הברית וישראל, ובייחוד לבחון כיצד התמודד התחום עם המורשת הבעייתית שהנחילה השואה למקצוע הרפואה. לטענת הכותבים, על ידי צמצום הבעיה לתחום "הרפואה הנאצית" נמנע בדק בית רציני מהסוג שלו קוראת המחברת. לטענתם, "במשך עשורים רבים לאחר מלחמת העולם השנייה הבחינה מרבית הפרופסיה הרפואית בין פשעי הרפואה של הנאצים לבין העשייה הרפואית שלה עצמה". גישה ביקורתית, לטענת המאמר, דורשת לבחון דווקא קווי רצף והמשכיות בין הרפואה הנאצית לבין הרפואה ה"נורמלית" במקום להתעקש על הבחנות אשר מטשטשות ומסתירות המשכיות של פרקטיקות בעייתיות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)213-239
Number of pages27
Journalתיאוריה וביקורת
Volume40
StatePublished - 2012

Cite this