צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות : דוח מחקר מסכם

Translated title of the contribution: Vulnerable youth in transition to adulthood: Needs, services and policies

ענת זעירא, רמי בנבנישתי, תהילה רפאלי

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מחקר זה עוסק בצעירים פגיעים במדינת ישראל. גיל הבגרות הצעירה )18-30(, בו מתמקד מחקרנו,
מהווה צומת מרכזית בכל מה שנוגע לקבלת החלטות אישיות, שיש להן השלכות נרחבות לגבי עתידם
של אנשים צעירים כמעט בכל תחומי החיים. למשל, רכישת השכלה גבוהה, תעסוקה, דיור, יחסים בין-
אישיים, והקמת משפחה משל עצמם. בכל התחומים הללו הצעירים זקוקים לעצה והדרכה. באופן טבעי,
ההורים הם אלה אשר מלווים צעירים בשלב חיים זה. אולם, יש צעירים שהן מבחינת הרקע המשפחתי
והן מבחינת המשאבים האישיים הם חלשים יותר וצריכים למצוא מקורות אחרים עליהם יוכלו להישען
כדי להגיע להחלטות הטובות ביותר עבורם. לכן, דרושה מדיניות ברורה הנוגעת לקבוצת גיל זו, אשר
תתייחס לתת-הקבוצות הרבות שבתוכה. יש לעצב ולפתח מסגרות אשר יעניקו לצעירים ליווי, תמיכה
ועצה בתחומים שונים, ויוכלו לסייע להם למצות את הפוטנציאל והמשאבים האישיים שלהם.
דוח זה מציג ממצאי מחקר שסקר את הצרכים והשירותים הקיימים משתי זוויות הראייה של צעירים
בתחנות חיים שונות, ושל אנשי מקצוע העובדים עם צעירים והמעצבים את המדיניות בעניינם.
Translated title of the contributionVulnerable youth in transition to adulthood: Needs, services and policies
Original languageHebrew
Place of Publicationח"מ
Publisherחמו"ל
Number of pages107
StatePublished - May 2012
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Vulnerable youth in transition to adulthood: Needs, services and policies'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this