קופת-חולים הכללית: עיצובה והתפתחותה כגורם המרכזי בשירותי הבריאות בארץ-ישראל, 1911-1937

Research output: Book/ReportBook

Abstract

ראשיתה של קופת חולים הכללית ב121911, בוועידה השנייה של הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה. הקופה נועדה לתת מענה לצרכים הבריאותיים של הפועלים במחירים שווים לכל נפש. העבודה מתארת את מחצית היובל הראשונה לצמיחתה של קופת החולים הכללית, תוך התייחסות לסוגיות כמו: יחסיה עם ארגון האם - ההסתדרות הכללית, יריבותה עם הארגון המתחרה "הדסה" וניסיונותיה לחוקק חוק בריאות בתקופת המנדט. כמו כן עוקבת העבודה אחר תהליך גיבושו של העקרון שעמד בבסיס עבודתה של קופת החולים הכללית מאז ועד היום - עקרון האחריות הלאומית לאספקת שירותי בריאות שווים לכל ובכל מקום
Original languageHebrew
Place of Publicationבאר שבע
Publisherהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Number of pages221
ISBN (Print)9653426796
StatePublished - 1997

Cite this