קופת חולים הכללית: עיצובה והתפתחותה כגורם מרכזי בשירותי הבריאות בארץ ישראל, 1911-1937

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

ראשיתה של קופת חולים הכללית ב121911, בוועידה השנייה של הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה. הקופה נועדה לתת מענה לצרכים הבריאותיים של הפועלים במחירים שווים לכל נפש. העבודה מתארת את מחצית היובל הראשונה לצמיחתה של קופת החולים הכללית, תוך התייחסות לסוגיות כמו: יחסיה עם ארגון האם - ההסתדרות הכללית, יריבותה עם הארגון המתחרה "הדסה" וניסיונותיה לחוקק חוק בריאות בתקופת המנדט. כמו כן עוקבת העבודה אחר תהליך גיבושו של העקרון שעמד בבסיס עבודתה של קופת החולים הכללית מאז ועד היום - עקרון האחריות הלאומית לאספקת שירותי בריאות שווים לכל ובכל מקום
Original languageHebrew
Place of Publicationשדה בוקר
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Number of pages221
StatePublished - 1997

Cite this