קטעים נוספים מתפילת שמונה עשרה על פי מנהג ארץ ישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ממצאי הגניזה הקהירית הם המקור הכמעט בלעדי לשחזורו של מנהג התפילה הארץ ישראלי הקדום. תפילת העמידה של חול טרם זכתה לדיון מקיף בגלל מיעוט כתבי היד של תפילה זו העומד בפני החוקרים. במאמר זה מתפרסמים שלושה עותקים חדשים של תפילת העמידה הארץ ישראלית לימות החול. שניים מהם מקיפים ביותר - האחד כולל את כל היקף העמידה אך לקוי בחסר גדול בכל אחד מברכותיה, והשני חסר שתי ברכות וגם הוא לקוי במקומות לא מעטים. כתב היד השלישי שלם במצבו הפיזי, אך כולל רק כמחצית מברכות העמידה. המחבר מתמקד בעיקר בבירור נוסחי הברכות שבכתבי היד החדשים, בלבטי השלמתם הראויה ובמה שנתחדש מהם על אודות לשון התפילה הארץ ישראלית בהקשר הרחב
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-22
Number of pages22
Journalקבץ על יד: סדרה חדשה
Volume19
StatePublished - 2006

Cite this