קצינים קרביים ושירות צבאי: הזדהות והתפכחות

איריס אגם, דורית טובין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

קצינים קרביים נתפשים כקבוצה המממשת בצורה המלאה ביותר את אידיאל השירות הצבאי בישראל. עם זאת, בשנים האחרונות גוברת הביקורת על אידיאל זה. היא מתבטאת בשיח הציבורי על ערכי צה"ל, השתמטות מגיוס, קריאה להפיכת צה"ל לצבא מקצועי, וכן גם במחקרים המעידים על תרומה לא אחידה לשירות הצבאי של קבוצות שונות באוכלוסייה. מצב זה מעלה שאלות שטרם נחקרו דיין לגבי האופן בו תופשים הקצינים הקרביים עצמם את השדה הצבאי ואת מקומם בו. לצורך המחקר נערכו 12 ראיונות עומק עם סטודנטים על תקופת שירותם כקצינים קרביים. מהממצאים עולה שבמסגרת הדרגה והתפקיד הדומים, נמצאו שני דפוסי התמודדות מרכזיים: הזדהות והתפכחות, שהם בעלי משמעות שונה לתפישת הרווח מהשירות הצבאי והלקחים הנלמדים ממנו לעתיד. משמעותם של ממצאים אלה, מגבלות המחקר והצעות למחקר המשך, מוצגים בדיון (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)168-192
Number of pages25
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume7
StatePublished - 2009

IHP Publication

  • ihp
  • Armed Forces -- Officers
  • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Recruiting, enlistment, etc
  • Motivation (Psychology)
  • הביטואציה (פסיכולוגיה)
  • הנעה (פסיכולוגיה)
  • צבא -- כוח-אדם
  • צבא -- שירות סדיר
  • קצינים וקצינות

Cite this