קריאת פסקאות מעשה בראשית ומזמורי שיר של יום בסידור הקדום על פי ממצאים חדשים מן הגניזה הקהירית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שני סדרים ליטורגיים ערוכים לפי ימות השבוע ידועים מן הפולחן שהיה קשור למקדש בימי הבית השני: א. קריאת פרשיות הבריאה על ידי אנשי המעמדות שלא עלו לירושלים; ב. אמירת מזמורי שיר של יום על ידי הלויים בסוף סדר עבודת התמיד. על פי המקורות התלמודיים שבידינו אין עדות של ממש שהמשיכו לעשות שימוש בסדרים אלו במאות הראשונות לאחר החורבן מלבד קריאת סדר הקורבנות שמופיע בתלמוד הבבלי במסכת תענית (כז, ע"ב). המנעות משימוש בסדרים ליטורגיים אלה מובנת בהתחשב באיזון אותו ביקשו חכמים ליצור באותה העת במה שנוגע להידמות של עולם התפילה למערכת הפולחן במקדש. המאמר מציג שתי עדויות לקריאת של פרשיות הבריאה ומזמורי שיר של יום על פי ימות השבוע שנמצאו לאחרונה בין דפי הגניזה הקהירית. הממצאים מורים לא רק על חידוש המנהג הקדום אלא גם לשילוב של שני סדרי הקריאה האלה במעמד ליטורגי משותף.
Original languageHebrew
Pages (from-to)189-202
Number of pages14
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume78
Issue number2
StatePublished - 2009

IHP Publication

  • ihp
  • Cairo Genizah
  • Manuscripts, Hebrew
  • Prayer -- Judaism
  • Siddur
  • גניזה קהירית
  • כתבי יד עבריים
  • סידור תפילה
  • תפילה (יהדות)

Cite this