קשר אפשרי בין חשיפה לתאורה מלאכותית בלילה ובין שיעורי סרטן השד במרחב האורבני של תל-אביב

איתי קלוג, בוריס א פורטנוב, אברהם חיים

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

לאחרונה נמצאה עדות מוצקה לכך שבני אדם מושפעים בצורה שלילית מתאורה לא מתאימה או בכמות מוגזמת ומחקרים שונים אף הצביעו באופן ישיר על הקשר שבין המחסור במלטונין כתוצאה מהחשיפה המוגברת לתאורה בלילה לבין עלייה בשכיחות סרטן השד. מטרת מחקר זה היתה לבדוק האם קיים קשר בין חשיפה מוגברת ומוגזמת לאור מלאכותי (תאורה-זיהום אור) ושכיחות סרטן השד במרחב האורבני של תל אביב. המחקר התבצע בשני שלבים: א) נבחרו 4 שכונות באזור תל-אביב כאשר שתיים מהן (שכונות אפקה ובבלי) הינן בעלות חתך סוציו-אקונומי גבוה והשתיים האחרות (שכונת התקווה ושכונת הארגזים) הינן בעלות חתך סוציו-אקונומי נמוך. בשכונות אלו בוצעו מדידות אור בצורה רנדומאלית בעזרת מד-אור. ב) נערך סקר היתכנות מקיף בנוגע לחשיפה לתאורה בלילה. שאלונים הוכנו באופן שבו הנשאלות נתבקשו אנונימית לענות על שאלות הקשורות בחשיפה לתאורה בלילה באזור מגוריהן ועבודתן. השאלונים חולקו ל-100 חולות סרטן השד בבית החולים שיבא, תל השומר ול-100 נשים שאינן חולות בסרטן השד באזור תל-אביב ששימשו כקבוצת ביקורת. ניתוח תוצאות השלב הראשון הראה שבכל אחת מהקבוצות של רמת ההכנסה, השכונות בעלות שיעור הסרטן הגבוה אופיינו ברמות תאורה גבוהות ואילו השכונות בעלות שיעור הסרטן הנמוך אופיינו ברמות תאורה נמוכות. ניתוח השאלונים הצביע על הבדל מובהק וחיובי בין קבוצות חולות סרטן השד ובין קבוצת הביקורת של נשים בריאות בנושאים הבאים: קירבה למרכזי קניות גדולים וקניונים, קירבה למרכזי תרבות וקיום מקור אור חזק מחוץ לחדר השינה אשר חודר לתוכו. תוצאות אלו מצביעות על קשר חיובי בין זיהום מתאורה מלאכותית (זיהום אור) ובין שיעור סרטן השד ללא קשר למצב הסוציו-אקונומי וגודל האוכלוסייה. ממצאים אלו מרמזים שזיהום אור הינו גורם סיכון למחלת סרטן השד ומפגע בריאותי לכלל האוכלוסייה. על מנת לשמור על בריאות הציבור, תוצאות מחקר זה יכולות לשמש בסיס לקביעת מדיניות סביבתית בהקשר לעוצמות תאורה, משך ההארה ואורכי גל מתאימים. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: שאלונים
Original languageHebrew
Pages (from-to)103-110
Number of pages8
Journalעיונים בניהול משאבי טבע וסביבה
Volume6
StatePublished - 2008

Cite this