רכז מקצוע כלבלר חינוכי או מנהיג מקצועי

רז אביטן-כץ, דורית טובין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רכז המקצוע העוסק בהובלת ההוראה והלמידה בתחום הדעת שלו, נחשב לאחד מעמודי התווך בבית הספר. יחד עם זאת, מחקרים מעידים שעיקר פעולת הרכזים היא מנהלית ובדרך כלל הם אינם פועלים כמנהיגים מקצועיים. מטרת מחקר זה היא להבין אילו רוטינות ארגוניות מובילים רכזי המקצועות, מהמטרותיהן ומה הגורמים המשפיעים עליהם. בשיטה של חקר מרובה־מקרים, נחקרו 15 רכזי מקצוע וצוותיהם בארבעה תיכונים גדולים. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות, תצפיות וניתוח מסמכים, ונותחו עבור כל רכז מקצוע ובין הרכזים ובתי הספר. מצאנו כי רכזי המקצוע מנהלים שלוש רוטינות מרכזיות של ישיבות צוות, מיפוי הישגים ושיבוץ מורים, תוך שהם עוסקים בעיקר בחלק המנהלי שלהן. עוד מצאנו ששלושה גורמים המונעים מרוטינות אלו לקדם פיתוח מקצועי: מערך תגמולים מוגבל, חוסר במשאבים והיעדר דרישה של מנהיגות בית הספר. מסקנתנו היא כי בעוד שרכזי המקצוע פועלים כלבלרים חינוכיים, הם בעמדה המתאימה ביותר להפוך למנהיגים מקצועיים, אם יינתנו להם התנאים המתאימים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)199-227
Number of pages29
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume37
StatePublished - 2022

Cite this