רפואת המשפחה בישראל : מקורותיה, תולדותיה ומשמעותה: מקורותיה, תולדותיה ומשמעותה

שוורץ שפרה, חיים דורון, שלמה וינקר

Research output: Book/ReportBook

Abstract

בארבעים וחמש השנים האחרונות (2014-1946) התפתח במערכת הבריאות בישראל תהליך בעל חשיבות מרחיקת לכת לבריאות העם, והוא תחייתה של רפואת המשפחה כמומחיות. דהיינו, העלאת הרמה המקצועית ברפואה הראשונית על ידי פיתוח תכנית התמחות מוכרת ברפואת המשפחה ככל יתר ההתמחויות, בתנאים הנקבעים על ידי המועצה המדעית ובאישורו של משרד הבריאות. הדבר מוצא את ביטויו באמצעות שיתוף פעולה הדוק בין קופת חולים הכללית, אז המוסד שביטח את מרבית אוכלוסיית המדינה, ובין האחראי לשירותי רפואה ראשונית בקהילה ולו קומץ רופאים חלוצי רפואת המשפחה בישראל. בשלבים מאוחרים יותר איפשר שיתוף פעולה זה הן את הרחבתו לכל קופות החולים בישראל במקיימות כיום מחלקות לרפואת המשפחה, והן את הקמתם של חוגים לרפואת המשפחה בכל חמשת בתי ספר לרפואה בישראל. צירוף הפעילות של מערכת הבריאות בקהילה, של קופות החולים, של החינוך הרפואי, של בתי הספר לרפואה ושל המחקר הוא דבר חיוני ביותר לביסוסה של ההתמחות ברפואת המשפחה בהמשך הדרך. מיקומה הנאות של ההתמחות ברפואת המשפחה בסולם העדיפויות הלאומי של מערכת הבריאות במדינה טרם הושג, אך ללא עוררין חיוני הוא
Original languageHebrew
Place of Publicationבאר שבע
Publisherהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Number of pages220
ISBN (Print)9789655361605
StatePublished - 2014

Cite this