רק על עצמי לספר ידעתי": מיומנה של חוקרת סכסוכים בחדר המוגן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מתאר סדרה של מחקרים, שנערכו לאורך 30 שנה, על רקע הסכסוך האלים שעמו מתמודדת החברה בישראל. המחקרים מעוגנים במשנה הסלוטוגנית ומתייחסים למשאבי ההתמודדות ולמידת החוסן של פרטים ושל קבוצות אוכלוסייה שונות בחברה הישראלית. מעבר לכך, נדונה במאמר השאלה של תחושת קוהרנטיות קולקטיבית לאומית והשלכותיה האפשריות כלפי המשך הסכסוך האלים שבו אנו חיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-26
Number of pages18
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volumeכ"ב
Issue number40
StatePublished - 2014

Cite this