ר' דוד קמחי על ההתגלות האלוהית למחברי ספרי המקרא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פרשני מקרא יהודיים אחדים בימי הביניים העירו בנוגע לשאלת חיבורם של ספרי המקרא. ר' דוד קמחי (רד"ק; 1160-1235 בקירוב) עסק גם הוא בשאלה זו ובפירושיו עשרות הערות העוסקות בסוגיה במישרין או בעקיפין. עמדותיו של רד"ק בשאלת ההשראה האלוהית של מחברי ספרי המקרא טרם נבחנו במחקר בפני עצמו. מקצת מהערותיו אלו נזכרו במחקרים קודמים, אגב עיון בעמדת רד"ק בשאלת הנבואה ובהשפעתו של הרמב"ם על תפיסותיו, אולם לא נעשה ניסיון לרכזן לכלל תמונה כוללת. בסעיף א' של המאמר ינסה המחבר להשלים חסר זה - תוך דיון בהערותיו של רד"ק אחת לאחת ותוך הצגת עמדתו באופן מפורט. בחלק ב' של המאמר המחבר יראה כי הערותיו אלו מבוססות בעיקרן על ספריו של הרמב"ם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)267-284
Number of pages18
Journalשנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום
Volumeכד
Issue number24
StatePublished - 2016

Cite this