שאיפות, הישגים ויחס לבית הספר בקרב תלמידים מקבוצות מיעוט בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המחקר אשר מוצג במאמר בוחן את יחסם של התלמידים לבית הספר, את שאיפותיהם העתידיות (ההשכלתיות והתעסוקתיות) ואת הישגיהם הלימודיים. נתוני המחקר מתבססים על תוצאות מבחן פיז"ה (PISA) אשר נערך בשנת 2006 ובחן את הישגי התלמידים בתחום המדעים. התחומים המדעיים נהנים מיוקרה גבוהה בבתי הספר התיכוניים בישראל, ולבוגריהם יש סיכויים גבוהים במיוחד להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה וללמוד במוסדות אלה נושאים שערכם גבוה בשוק העבודה. לנוכח מרכזיותם של התחומים המדעיים בתהליכים של ריבוד וניעות (השכלתית ותעסוקתית), הם מהווים בסיס טוב להשוואה בין קבוצות חברתיות במערכת החינוך הישראלית.
Original languageHebrew
Title of host publicationיש סיכוי לשינוי?
Subtitle of host publicationתאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך
Editorsרינת ארביב-אלישיב, יריב פניגר, יוסי שביט
Place of Publicationתל-אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages297-320
Number of pages24
ISBN (Print)9789655301380
StatePublished - 2017

Cite this