שארות קווירית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המושג "שארות קווירית" (kinship queer ) הוא מחד גיסא אוקסימורון, ומאידך גיסא נושא זיקה תיאורית למציאות ולחוויה היומיומית של א.נשים רבים — סובייקטים קווירים המקיימים סוגים שונים של קשרים החורגים מההמשגה המסורתית של שארות, ועם זאת מובנים על ידיהם ועל ידי אחרים כקשרי שארות. הדיון שאציע במושג "שארות קווירית" יצביע על הריבוי שמקופל בו לאור הפוליסמיות של המונח "קוויר" וההבנות התיאורטיות השונות של שארּות. לכן, תחת הגדרה אחת מכריעה למושג, אציע מיפוי של טווח המשמעויות שהוא נושא — המובנים שהוצעו לו וההתנסויות שהוא מציין — ואצביע על האופנים שבהם כל אחד מאיבריו של הצירוף "שארות קווירית" מאתגר ומאייך את משנהו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)135-154
Number of pages20
Journalמפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית
Volume15
StatePublished - 2020

Cite this